Lễ khánh thành khu lưu niệm Giáo sư - Viện sĩ Trần Đại Nghĩa